Print Page | Close Window

Edge 1.0 - beta

Printed From: SpeakerBuilder
Category: Software
Forum Name: Simulerings software
Forum Discription: Her kan du diskutere alt inden for simulerings software som LspCAD og lign.
URL: http://forum.speakerbuilder.dk/forum_posts.asp?TID=1723
Printed Date: 26 Mar 2019 at 01:07
Software Version: Web Wiz Forums 9.56a - http://www.webwizforums.com


Topic: Edge 1.0 - beta
Posted By: syncroniq
Subject: Edge 1.0 - beta
Date Posted: 16 Feb 2016 at 13:44
Hey,

Så har mig og Enthusiast fået lidt klart der kan beregne kant ballade for en højttaler.
vi har en Beta klar, som vi håber folk vil være med til at teste. Alt lige fra at sammenligne med Edge, til om tingene virker logiske (tekster, placering osv).

I finder programet her : http://edgy.softica.dk/ - http://edgy.softica.dk/

Det er Enthusiast der har stået for formler og grafen, og jeg har lavet en GUI der er koblet på en database.
Diskanter skal man selv indtaste Sd for, da de ikke findes i databasen.

Venter på feedback Big smile

Replies:
Posted By: USXX
Date Posted: 16 Feb 2016 at 13:52
Hvor kan man se, i hvilken afstand mikrofonen er? Skal man antage 1 m? Ved større bafler vil det være rart at kunne gå ud i fjernfeltet.


Posted By: Enthusiast
Date Posted: 16 Feb 2016 at 13:58
Originally posted by USXX

Hvor kan man se, i hvilken afstand mikrofonen er? Skal man antage 1 m? Ved større bafler vil det være rart at kunne gå ud i fjernfeltet.

Mikrofonafstanden er altid 5 meter.

Modellen tager en del inputs. Vi har valgt at hard-code (fastlåse i koden) nogle af disse, for at gøre siden mere brugervenlig.

Antallet af kantkilder bestemmes på samme vis selv af koden. Dette antal afhænger dog af baflens største dimension, således at store bafler får tildelt flere kilder end små bafler.


Posted By: syncroniq
Date Posted: 16 Feb 2016 at 14:05
Det vigtigste som jeg ser det er, at folk forstår at den cirkel der bliver tegnet som enheden, er Sd, ikke enhedens ydre diameter. Men det finder man ud af når man har bygget kabinettet LOL


Posted By: USXX
Date Posted: 16 Feb 2016 at 14:23
Ok...


Posted By: USXX
Date Posted: 16 Feb 2016 at 15:03
Man kunne så vælge at oplyse det, så brugeren kender betingelserne for beregningen.


Posted By: syncroniq
Date Posted: 16 Feb 2016 at 15:18
Hey,

Vi kunne oplyse :

- Afstand på måling (Fra mikrofon til enhed)
- Sd er Sd
- At det er vinkler man opgiver, ikke koordinater på mikrofonen

Andet godt?


Posted By: USXX
Date Posted: 16 Feb 2016 at 15:33
Det eneste af ovenstående, der ikke (allerede) giver sig selv, er da måleafstanden.


Posted By: Enthusiast
Date Posted: 16 Feb 2016 at 19:00
Originally posted by USXX

Det eneste af ovenstående, der ikke (allerede) giver sig selv, er da måleafstanden.


Helt enig. Men det er faktisk ikke helt korrekt, det jeg siger og det vil måske skabe mere forvirring end gavn, hvis man giver for mange detaljer.

Den vinkelrette (on-axis) afstand fra baffel-planet (z-koordinat = 0) til mikrofonen (z-koordinat = z_mic) er altid 5 meter. Altså, z_mic er altid 5 (meter).
Sådan er modellen opsat.
Mikrofonens z-koordinat kunne dog sagtens være en input parameter.

Den faktiske lineære afstand mellem enhedens centrum og mikrofonen bliver forskellig fra de 5 meter, når man måler off-axis. Men z_mic vil stadig være 5. Modellen tager højde for alt dette.
Edge fungerer (efter min bedste overbevisning) på samme måde.

I øvrigt kan man indtaste negative vinkelværdier, så man kan flytte mikrofon både op og ned/højre og venstre for enhedens centrum.
Positive vinkler rykker mikrofonen op/højre i forhold til enheden. Negative værdier rykker enheden ned/venstre i forhold til enheden.Posted By: Enthusiast
Date Posted: 17 Feb 2016 at 08:49
Hvis det er sådan, at man som bruger savner fleksibilitet, så kan det måske komme på tale at åbne op for måleafstanden som input?

Det har altid været uklart for mig, eksempelvis i Tolvan's Edge, hvad det reelt var for en afstand man angav.
Efter at have sammlignet Edge's output med dem fra Speakerbuilder modellen, kunne jeg se, at det også i Edge er mikrofonens z-koordinat, man specificerer. 
Det fremgår dog, til mit vidende, ikke nogen steder.

Og er man så blevet klogere af det ekstra input eller ej?

Men det er måske bare mig, der er for dum til at forstå Edge's brugerflade.


Posted By: USXX
Date Posted: 17 Feb 2016 at 09:16
Jeg synes ikke nødvendigvis, at man skal kunne ændre afstanden, men brugeren er da nødt til at kende betingelserne for beregningen/simuleringen - dvs. afstanden samt at det er afstanden fra højttaler til måleplan, der er tale om. Størrelsen af afstanden gør brugeren (dem med lidt akustisk indsigt) i stand til at vurdere nær-/fjernfelt i forhold til baffelstørrelsen. Når nu afstanden er 5 m, så vil man jo i praksis altid være fri af nærfeltseffekter, men det kan brugeren jo ikke vide, medmindre man får oplyst, hvad afstanden rent faktisk er. Inden for højttalermåling er 1 m så indgroet en standard, at mange nok vil antage, at det er 1 m, hvis ikke andet er oplyst - og ved store bafler kan brugeren så fejlagtigt tro, at han måske ser nogle nærfeltseffekter.


Posted By: Enthusiast
Date Posted: 17 Feb 2016 at 09:36
Ok.
Det bør også være forholdsvis nemt at smide en kommentar på siden omkring målebetingelserne.

I praktiske henseender er det vel fjernfeltssimuleringen, der er mest sigende, da det vil være den, man oplever ved lytning (i det fleste stueopstillinger i hvert fald).


Posted By: USXX
Date Posted: 17 Feb 2016 at 09:43
Originally posted by Enthusiast

Ok.
I praktiske henseender er det vel fjernfeltssimuleringen, der er mest sigende, da det vil være den, man oplever ved lytning (i det fleste stueopstillinger i hvert fald).

Ja, absolut.


Posted By: jjaz
Date Posted: 18 Feb 2016 at 13:22
Fint lille program...

Jeg tænker umiddelbart at hvis ikke måleafstanden er en variabel parameter, så bør den være sat til en "standard" lytteafstand.

5m virker for mig som en stor afstand, det tror jeg ikke ret mange har i afstand fra højttaler til MLP.


Posted By: Enthusiast
Date Posted: 18 Feb 2016 at 20:01
Originally posted by jjaz

Fint lille program...

Jeg tænker umiddelbart at hvis ikke måleafstanden er en variabel parameter, så bør den være sat til en "standard" lytteafstand.

5m virker for mig som en stor afstand, det tror jeg ikke ret mange har i afstand fra højttaler til MLP.


Tak.

Nu skal man jo tage denne model for, hvad den er, og hvad den kan/skal benyttes til.
Der er jo ikke tale om en absolut sandhed om alle enheders kvantitative opførsel i en given baffel.

Modellen kan bruges som analyseværktøj til at simulere en given baffels indflydelse på et lineært output fra en given enhed som funktion af enhedens placering og størrelse. Da enheder som bekendt aldrig opfører sig fuldstændig lineært i sig selv, vil det endelige output fra en virkelig enhed i samme baffel jo være en kombination af enhedens egen ulinearitet samt baflens indflydelse på signalet.
Enhedens egen ulinearitet vil i mine øjne bidrage med større usikkerhed til det endelige resultat end den måle/lytte afstand, man har sat i sin simulering.
Men derfor giver det stadig mening at forsøge at minimere/kontrollere baflens uønskede indflydelse på signalets linearitet.

Typiske lytteafstande, hvis man kan tale om sådanne, ligger vel mellem 3 og 5 meter. Jeg tror som sådan ikke, man kan definere en "standard" lytteafstand.
I Speakerbuilder Edgy er afstanden fra baffelplanet til mikrofonplanet sat til 5 meter, da det sikrer et simuleret baffelstep på (ca.) 6 dB for typiske baffeldimensioner.
At sætte lytte/måleafstanden ned til eksempelvis 3 meter, ændrer som sådan ikke på de konklusioner, jeg typisk ville drage på baggrund af simuleringsresultaterne.

Modellen har den svaghed, at det simulerede baffelstep korrelerer med forholdet mellem baffelstørrelsen og lytte/måle afstanden. Når baffeldimensionerne bliver store (eksempelvis 1m+) vil man for korte lytte/måleafstande (eksempelvis 1 meter) opleve at baffelsteppet kan blive så lavt som 4 dB, hvor det teoretiske fjernfelts-baffelstep jo bør være 6 dB. Det vil i min optik være et mere misvisende resultat, end hvis man eksempelvis for samme baffel havde benyttet 5 meters lytteafstand i stedet for ens egen normale lytteafstand på 3 meter.

Alt dette blot for at pointere, at de 5 meter ikke er taget ud af den blå luft. Men vi er selvfølgelig åbne over for at diskuttere/ændre det nuværende set-up.


Posted By: Enthusiast
Date Posted: 01 Mar 2016 at 09:01
Så er "Edgy" officielt en del af speakerbuilder.dk.

Et link til beregneren kan nu findes under linket til Speakerbuilder Pro (kabinetberegneren).

Under figuren er der nu tilføjet en kommentar omkring måledistancen. Ellers er der ikke ændret noget i selve beregneren.Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.56a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2009 Web Wiz - http://www.webwizguide.com